Moln

Riskgeografi

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

GEOGRAFI 3 - Riskernas värld,

INLEDNING
Den här kursen behandlar de problem och risker som människan och hennes egendomar utsätts för. Den tar även upp de möjligheter det finns att åtgärda en del av problemen. Kursen kan också kallas för hasardgeografi. Med hasarder avses de hot och risker som människan och hennes egendomar utsätts för.

Mycket av det som behandlas i nyheterna i olika media, är ämnen som behandlas i denna kurs. Kursens mål är att den studerande skall få en bättre uppfattning om orsaker och samband mellan riskerna och hur de drabbar människorna i olika delar av världen. I Hufvudstadsbladet från onsdagen den 12.10.2005 behandlas följande ämnen som är direkt relaterade till hasardgeografi:

Människohandel
Jordskalv i Österbotten (2,3 på richterskalan)
Fredsförmedling i Kosovo
Ekonomisk brottslighet
Hot från den levande naturen: Vargar
Jordbävningen i Pakistan
Terrorism: Bilbomber i Irak

Länkningen är omfattande och det är oundvikligt att vissa av länkarna brister. I många fall kan man ändå hitta informationen genom att förkorta adressen. Källorna på Internet är kontrollerade 31.1.2006. Då man för kursorn över ett länkat ord kan man läsa adressen.

Upphovsmän och copyright

Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi