Het källa

Uppgifter: Endogena

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Övningsuppgifter

  1. Bekanta dig med jordbävningar som inträffat på 1990- talet eller tidigare. Hur har samhället återhämtat sig från katastrofen? Finns det skillnader i hur katastrofer i I-länder och U-länder påverkat samhället?
  2. Naturkatastrofer har inspirerat många att göra spelfilmer om katastrofer, en av dessa filmer är "Dantes Peak" som handlar om ett vulkanutbrott. Hur väl stämmer beskrivningen av utbrottet med verkligheten, händelserna före och efter utbrottet? Vilket/vilka verkliga händelser kan tänkas ha inspirerat till just den filmen. Andra filmer som behandlat katastrofer med endogena orsaker är bl.a.: Volcano, Earthquake.
  3. Definiera följande begrepp: a) endogen, b) pyroklastiskt flöde, c) plattektonik d) jordbävningsvågor, e) Mercalliskalan och f) lahar.

Studentexamensuppgifter
Observera att det i många fall är nödvändigt att bekanta sig med även andra kapitel av kursen för att kunna skriva ett bra svar på uppgifterna, detta gäller i synnerhet jokerfrågorna som är värda 9 poäng.

3.2005: Risker förknippade med vulkanism. Hur garderar man sig mot dem?

3.2001: Risker förknippade med vulkanism.

9.2000: Nedan återges en tidningsnotis om jordbävningen på Taiwan i september 1999.

a) Varför är Taiwan ett område med ofta återkommande jordbävningar?
b) Förklara begreppen i illustration A.
c) Vad slags ödeläggelse åstadkommer jordbävningarna i stadsområden?
d) Hur kan man gardera sig mot jordbävningar?

Studentexamen 9.2000

9.1996: Redogör för vad de i nedanstående tidningsnyhet understrukna begreppen betyder och varför jordbävningen ägde rum just på ifrågavarande område. Vad kan man på basis av nyheten dra för slutsatser beträffande jordbävningen och dess effekter på området?

Studentexamen 9.1999

3.1995: "Bergen i Papua Nya Guinea spydde aska" var rubriken i en dagstidning från 23.9.1994. Redogör för det geografiska fenomen som nyheten ansluter sig till. Varför inträffade händelsen just på det ifrågavarande området? Vilka följder kan händelsen tänkas ha haft? Är det överhuvudtaget möjligt att på förhand gardera sig mot händelser av denna typ och i så fall hur?

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi