Moln

Riskgeografi

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Upphovsmän och copyright

Upphovsmän

Producent: Utbildningsstyrelsen 2006
Manus: Margareta Ehnberg
Foton och illustrationer: Margareta Ehnberg
Visuell och teknisk utformning: Margareta Ehnberg

Feedback: edufi@oph.fi

Copyright

Läromedlet Riskgeografi har producerats av Utbildningsstyrelsen. Läromedlet är kostnadsfritt och avsett för undervisningsbruk eller för personligt bruk både för lärare och för elever. Materialet får fritt användas som en del av undervisningen. Vid behov får delar av materialet också skrivas ut och utskrifterna får delas ut till eleverna.

Materialet får länkas till från sidor som är ämnade för undervisning. Materialet får användas som en del av en bredare nätbaserad kurs, t.ex. genom att länka till det från en del av en kurs som finns på en lärplattform.

Materialets innehåll får refereras till och materialet får citeras från inom ramarna för det upphovsrättslagen tillåter. Materialet får visas offentligt eller på annat sätt spridas till allmänheten i förbindelse med undervisning.

Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi