Tillbaka Filmen visar det stationära lågtryck som förorsakade omfattande översvämningar i södra Finland de sista dagarna i juli år 2004.  
 
 
 

Observera att lågtrycket över södra Finland inte nämnvärt flyttar sig österut, siffrorna nere på sidan anger klockslag. Filmen börjar klockan 18 den 28 augusti.(Källa: Meteorologiska institutet, Meteosat-satelliten).

Tryck på för att starta filmen på nytt.