Tillbaka  
 

Vem äter vem i skogen (L/H)

Gör en skogskartering (H/G)

Tillverka din egen höjdmätare och mät trädhöjd (H/G)

Gör en näringsväv (H/G)

Beräkna en populations storlek (G)

 
     
Tillbaka  
 

Nervimpulsens hastighet genom kroppen (L/H)

Undersök lukt- och smaksinne (L/H)

Reaktionstid med reaktionssticka (H)

Sinnesintryckens förmedlingshastighet (H/G)

Bestäm din blodgrupp (H/G)

Min biologi (H/G)

Undersök ditt synfält (H/G)

Sjukdomars inverkan på urinets sammansättning (G)

Dissektion av grisorgan (G)