Tillbaka  
 

Evolutionen hos håriga larver (H/G)

Försvinner letala alleler? (G)

Multipla alleler och evolution (G)

Amylasaktiviteten i saliv (G)