Tillbaka  
 

Herbarium på tre sätt (L/H)

Vad behöver frön för att gro (L/H)

Undersök växtligheten i en ruta (H/G)

Vad kostar ett träd (H/G)

Faktorer som inverkar på fotosyntesen (G)

Separering av fotosyntetiska pigment (G)

Cellandning hos groende ärter (G)