Tillbaka    
 

Laborationsutrustning

Experiment på lågstadiet kräver inte speciellt mycket avancerad utrustning. En bra våg behövs för att man skall kunna tillreda lösningar (se nedan). Vågen bör ha en noggrannhet på åtminstone +/- 0.1 g.

Vissa av kemikalierna får man enklast på apotek (jodlösning, väteperoxid m.m.).

För många laborationer passar vanlig köksutrustning bäst även på högstadiet och gymnasiet.

Nedan en lista med adresser till leverantörer av laboratorieutrustning.

http://fi.vwr.com/app/Home

http://www.printel.fi/

http://www.a-dynam.se/

http://www.sagitta.se/

http://www.heraco.se/index.asp

Hur man gör lösningar (%):

För att framställa lösningar där koncentrationen anges i % använder man våg. För att framställa en 10 procentig lösning gör på följande sätt: ställ en bägare på vågen och nollställ den. Fyll i så mycket av ämnet (oftast salt eller socker) att vågen visar 10 g, fyll upp med vatten (destillerat vatten) tills vågen visar 100 g, rör om.

I MAOL:s tabeller finns anvisningar för hur man tillreder andra lösningar.