Tillbaka  
 

Vem äter vem i skogen (L/H)

Gör en skogskartering (H/G)

Tillverka din egen höjdmätare och mät trädhöjd (H/G)

Gör en näringsväv (H/G)

Beräkna en populations storlek (G)