Tillbaka  
 

Studera växt- och djurceller i mikroskop (H/G)

Plasmolys av växtceller (H/G)

Övning: Djur- och växtcellens struktur och funktion (G)

Övning: Organellernas utseende och funktion (G)

Gör en vetenskaplig avbildning av en cell (G)